UREJEVALNIK PREGLEDNIC - MICROSOFT EXCEL

Excel si lahko predstavljamo kot izjemno zmogljiv kalkulator. Bistvena razlika med njima je, da v Excelu ne računamo direktno s števlkami ampak indirektno - vrednosti vnesemo v celice in se nato v izračunih sklicujemo na celice in ne na številke.

Prednost takega načina je sestavljanje kalkulacije - če pride do spremembe podatka, nam ni potrebno ponovno sestavljati formul, ampak v določeno celico le vnesemo nov podatek. Poleg tega pa Excel omogoča tudi izdelavo grafikonov in urejenje podatkov.

Poglavja, ki si jih bomo ogledali, so:

  • Uvod v preglednice
  • Izdelava nove preglednice
  • Formule
  • Funkcije
  • Oblikovanje preglednice
  • Izdelava grafikona
  • Tiskanje preglednice
  • Delo z več listi v preglednici
  • Urejanje podatkov v preglednici