KONCEPTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Vsak dan se srečujemo z različnimi vrstami informacij. Kaj pa je informacija? Ali pa inforamcijska tehnologija? Ali podatek ali znanje? Ali imajo ti pojmi kaj skupnega?

Ko govorimo o razvoju informacijske tehnologije, ne mislimo le na razvoj strojne in programske opreme ampak tudi na spremembe, ki se kažejo v zahtevah po drugačnem znanju in spretnostih, na spremembe v navadah ljudi in družbi.

Ogledali si bomo zgodovinski razvoj informacijske tehnologije, pregledali ravni in področja njene današnje uporabe ter razmislili o vplivih in posledicah te uporabe na zdravje.

Spoznali bomo:

  • osnove informatike ter vlogo in pomen informacije in informacijske tehnologije v sodobni družbi,
  • razvoj informacijske tehnologije in se seznanili s spremembami, ki jih le-ta povzroča v družbi (zdravstveni, ekonomski, socialni in drugi vplivi),
  • temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijske tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih informacijskih potreb,
  • komunikacijske zmožnosti,
  • zahteve varnega dela z računalniki (ergonomija),
  • pravilen odnos do varovanja lastnine in zasebnosti (zaščita podatkov),
  • naprave, iz katerih je sestavljen računalnik,
  • opravila, ki jih opravljajo in
  • lastnosti, ki opredeljujejo njihovo kakovost.

Spoznali bomo tudi vrste in lastnosti programske opreme, s katero na računalniku obdelujemo podatke ter kako izberemo opremo.