INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

V poglavju Informacijska tehnologija bomo spoznali:
  • zgodovinski razvoj informacijske tehnologije,
  • razmislili o vplivih in posledicah te uporabe na zdravje.

Cilji:
  • razume zgodovinski razvoj nastanka računalnika;
  • spozna prvi računalnik;
  • spozna izumitelje računalnikov;
  • opredeli ergonomijo delovnega mesta.