Kodiranje

Da je predstavitev informacij (števila, znaki, slike, zvok, video) čim bolj enostavna, uporabljamo pravila za zapis podatkov, s katerimi predstavimo informacijo – KODNA PRAVILA oz. KODA.
KODIRANJE je zapis podatka z enim ali več dogovorjenimi znaki (črke, številke, zvok, video) po dogovorjenih pravilih.
Vrste podatkov v računalniku:
  • števila
  • znaki; črke (velike, male), matematični in slovnični znaki
  • slike
  • zvok
  • video
Vsi podatki v računalniku so izraženi s številkami. Zato je potrebno vse druge vrste podatkov pred obdelavo v računalniku pretvoriti v števila in jih nato zapisati v določenem številskem sistemu.
Ikona vprašanja poučevalne enote Izbirne naloge
S čim so predstavljeni vsi podatki v računalniku?
  
z besedami.
z 0 ali 1.
z znaki.