Kodiranje števil

Števila predstavljamo v računalniku samo s kombinacijo dveh znakov (0 in 1). Vendar pa jih tako kot pri uporabi brez računalnika tudi pri računanju z računalnikom lahko zapišemo na več načinov.

Pri obdelavi z računalniki se uporabljajo naslednji številski sistemi:

Vrsta številskega sistema
Cifre
Osnova
Primer
dvojiški ali binarni
0 ali 1
2
1100
osmiški ali oktalni
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8
7, 12
desetiški 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10
2008
šestnajstiški ali heksadecimalni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
16 A1, 3F


Število 5307 = 5×103+3×102+0×101+7×100
Kako ločimo, ali je število 1011 zapisano v dvojiškem ali desetiškem sistemu? Uporabljamo podpisan zapis osnove: 10112 (dvojiško), 101110 (desetiško).

S štirimi biti lahko predstavimo vsako izmed števil šestnajstiškega številskega sistema. Številska sistema omogočata preprosto predstavljanje večbitnih števil v digitalnem sistemu, saj so njune baze večkratnika števila 2.
1A16 =1*161+10*160 = 2610
Z enim šestnajstiškim znakom lahko predstavimo 16 različnih števil (4 biti; 24 = 16 kombinacij).

Primeri pretvarjanja med različnimi številksimi sistemi si lahko pogledate v datoteki pretvarjanje med številskimi sistemi.

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Dopolni.

Desetiško število 228 je zapisano v dvojiškem številskem sistemu kot , v osmiškem kot in v šestnajstiškem kot .

Dvojiško število 11111011000 je v desetiškem številskem sistemu .