LITERATURA

Uporabljena literatura pri KONCEPTU INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE:

[1] R. Wechtersbach: Informatika. Saji, 2005.
[2] A. Krapež, B. Resinovič: Informatika. Delovni zvezek za 1. in 2. letnik srednjih šol. DZS, 2001.
[3] ECDL: Evropsko računalniško spričevalo: priprava na izpite. ISA.IT, 2004.
[4] R. Wechtersbach, S. Žust: Računalništvo. Zavod S-Lara, 1999.
[5] C., Collin: Kako deluje multimedija. DZS, 1995.
[6] N. Pečenko: Fotografirajmo digitalno. Pasadena, 2005.
[7] D. Pahor: Leksikon računalništva in informatike. Pasadena, 2002.