OSNOVE INFORMATIKE

V poglavju Osnove informatike bomo spoznali:

 • osnovne pojme s področja informatike,
 • vlogo in pomen informacijske tehnologije v sodobni družbi,
 • pojem informacijska tehnologija,
 • učinke uporabe informacijske tehnologije,
 • posledice uporabe informacijske tehnologije,
 • področja uporabe informacijske tehnologije.

Cilji:

 • znaopredeliti temeljne pojme informatike, pojasniti razliko med njimi in razlago ponazoriti s svojimi primeri;
 • spozna in razume vlogo informacije v sodobni družbi;
 • zna izračunati količino informacije iz danega primera z več enako verjetnim odgovori;
 • razloživplive inforamcijske tehnologije na kakovost in način življenja ter jih ovrednoti;
 • preveri svoje informatično znanje in opredeli vseživljensko potrebo po tovrstnem izobraževanju;
 • opredeli kdaj in kje uporabiti informacijsko tehnologijo;
 • razlikuje med različnimi ravnmi uporabe informacijske tehnologije;
 • razloži vplive informacijske tehnologije na način življenja v sodobni družbi.