PREVERJANJE ZNANJA - KONCEPTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Vprašanja pravilno - nepravilno


Bit je osnovna enota za merjenje količine podatkov v računalniku.

Pravilno Nepravilno

Podatek je vsako sporočilo, ki nam pove nekaj novega.

Pravilno Nepravilno

ENIAC je prvi mehanski računalnik.

Pravilno Nepravilno

Charles Babbage je oče sodobnega računalništva, saj je izumil računalnik, ki ga uporabljamo še danes.

Pravilno Nepravilno

Ted Hoff je leta 1971 izumil procesor Intel 4004.

Pravilno Nepravilno

Avtorska pravica pomeni pravno pravico avtorjev programov, da le oni izelujejo kopije lastnega programa.

Pravilno Nepravilno

Uporabniška licenčna pogodba daje uporabniku pravico, da kopira in naprej prodaja programe v pogodbi.

Pravilno Nepravilno
Ikona vprašanja poučevalne enote Izbirne naloge
Kaj je računalnik?
  
Orodje, s katerim si pomagamo pri popravilu avtomobila.
Orodje, s katerim si pomagamo pri različnih opravilih na delovnem mestu in doma.
Orodje, s katerimi si pomagamo pri pisanju.

Koliko bytov ima en 1 KB?
  
1024 bitov
10 bytov
1024 bytov

Dvojiško število 1111011 je:
  
v osmiškem 71, desetiškem 71 in šestnajstiškem 7B številskem sistemu
v osmiškem 123, desetiškem 173 in šestnajstiškem 7B številskem sistemu
v osmiškem 174, desetiškem 511 in šestnajstiškem 7A številskem sistemu

Kolikšna je velikost slike v MB dimenzij 1024 x 748 pri 24 bitni globini?
  
2297856 MB
2,2 MB
2297856 B

Katera izmed naslednjih trditev opisuje razliko med strojno in programsko opremo?
  
Programska se nanaša na pomnilnik računalnika, vse ostalo je strojna oprema.
Strojna se nanaša na fizične komponente računalnika, programska se nanaša na programe, ki omogočajo delovanje računalnika.
Strojna se nanaša na trdi disk računalnika, vse ostalo je programska oprema.

Kaj od naslednjega bi izboljšalo računalnikovo zmogljivost?
  
Uporaba večjega monitorja
Povečanje pomnilnika RAM
Povečanje diska

Ali centralno procesna enota sodi med glavne dele računalnika?
  
Da
Ne
Samo, če smo jo kasnje vgradili.

Na sliki so:

  
Vhodne enote
Izhodne enote
Pomnilnik
Vhodno-izhodne enote

Diski so danes veliki:
  
40 KB
40 MB
40 GB