PROGRAMSKA OPREMA

V poglavju Programska oprema bomo spoznali:
  • vrste in lastnosti programske opreme,

Cilji:
  • našteje vrste programske opreme in njihove funkcije
  • razlikuje vrste programske opreme.