RAČUNALNIK IN VRSTE RAČUNALNIKOV

V poglavju Računalnik in vrste računalnikov bomo spoznali:
  • kaj je računalnik,
  • definicijo računalnika,
  • vrste računalnikov.
Cilji:
  • razloži definicijo in zgradbo računalnika;
  • našteje različne vrste računalnikov in njihove glavne značilnosti.