Test - Zapis podatkov v računalnik

Ikona vprašanja poučevalne enote Izbirne naloge
Vrste podatkov v računalniku so:
  
števila, znaki, slike, zvok, video
števila, znaki, predmeti, zvok
računalnik, video, glasba

Dvojiško število 111111112 je v desetiškem številskem sistemu:
  
254
255
256

Osnovna kodna tabela ASCII predvideva
  
64 znakov
128 znakov
256 znakov

Slabost ASCII kode je:
  
da ne upošteva nekaterih naših pisnih znakov.
da je preobsežna.
ne razumemo je, ker je angleška.

Bitna slika je
  
predstavitev slike po pikah.
slika posameznega bita v pomnilniku.
slika v velikosti 1 bita.

Z enim bajtom lahko zapišemo
  
8 barv
16 barv
256 barv