Vhodne enote

Vhodne enote so naprave, ki nam omogočajo vnos podatkov v računalnik.

Kakovost vhodnih podatkov opredeljujejo naslednje lastnosti:

 • pravilnost: v kolikšni meri prebrani podatek ustreza vrednosti atributa;
 • ažurnost: kolikšen je časovni zamik med dogodkom v relanosti in zajemom podatka;
 • prilagodljivost: v kolikšni meri se da prebrani podatek prilagoditi atributu, potrebam obdelave in/ali zmogljivosti sistema;
 • natančnost: v kolikšni meri prebrani podatek zajema podrobnosti atributa;
 • cena: kolikšen je strošek priprave atributa in koliko stane vhodna enota.

Vhodne enote so:

 • tipkovnica
 • miška
 • igrala (igralna palica, igralni volan)
 • optični bralnik
 • grafična tablica
 • digitalni fotoaparat
 • digitalna kamera
 • mikrofon
 • svetlobno pero
 • sledilna kroglica
 • sledilna ploščica
 • čitalec kartic
 • čitalec črtne kode

 

Ikona poučevalne enote Vhodne enote
Prikaži Tipkovnica sliko
Tipkovnica
Prikaži Miška sliko
Miška
Prikaži Igralni volan sliko
Igralni volan
Prikaži Optični bralnik sliko
Optični bralnik
Prikaži Grafična tablica sliko
Grafična tablica
Prikaži Digitalni fotoaparat sliko
Digitalni fotoaparat
Prikaži Digitalna kamera sliko
Digitalna kamera
Prikaži Mikrofon sliko
Mikrofon
Prikaži Sledilna ploščica sliko
Sledilna ploščica
Prikaži Čitalec kartic sliko
Čitalec kartic
Prikaži Čitalec črtne kode sliko
Čitalec črtne kode
Prikaži Svetlobno pero sliko
Svetlobno pero
Ikona vprašanja poučevalne enote Izbirne naloge
Katere enote sodijo med vhodne enote računalnika?
  
miška, tipkovnica, monitor
igralna palica, svetlobno pero, miška
igralni volan, tipkovnica, tiskalnik