ZGRADBA IN DELOVANJE RAČUNALNIKA

V poglavju Zgradba računalnika bomo spoznali:
  • enote, iz katerih je sestavljen računalnik,
  • lastnosti in tehnične značilnosti enot.


Cilji:

  • razloži delovanje računalnika;
  • izbere določene enote računalnika, določi njihove tehnične značilnosti;
  • sestavi računalnik za svoje potrebe.