ODREZAVANJE

Na področju obdelave v strojniški tehnologiji je odrezavanje najbolj zastopano. Vse postopke, pri katerih od začetnega kosa odrežemo ali kako drugače odstranimo znatnejše količine materiala, imenujemo odrezavanje. Odrezujemo lahko s pomočjo klina, ki reže manjše delčke - odrezke - od uporabnega kosa materiala. To so postopki  struženja, vrtanja, frezanja, brušenja. Razen tega poznamo še postopke - odnašanja - odjedanja materiala z neposrednim delovanjem energije, pri katerih toplotna, električna, kemijska ali katera druga energija odstranjuje ali tali zelo majhne delčke s površine obdelovanca - elektroerozija, obdelava z elektronskim snopom, laserske obdelave .. . Odrezovalne tehnologije se vseskozi  razvijajo in dosegajo neverjetne rezultate (visohitrostna obdelava).

V napredni urejeni industriji zavzema odrezavanje približno 60 % vse obdelave. V novejšem času sicer strmimo k temu, da bi se odrezavanju čim bolj izognili, saj je vedno povezano z  izgubo materiala. Odrezovanje bo obdržalo svoj pomen, saj dosega še vedno največje natačnosti obdelav.

Različni postopki odrezavanja - pehanje, struženje, vrtanje in grezenje, brušenje