Elektronski naslov

Pošiljatelj in prejemnik morata imeti veljaven elektronski naslov (e-naslov). Ta je ponekod določen - največkrat v obliki ime.priimek@podjetje.si, pri nekaterih poštnih sistemih, pa si ga delno izberemo sami.

Velikost črk je nepomembna, uporabljamo jih zaradi preglednosti in čitljivosti. Zagotovo pa v elektronskem naslovu nikoli in nikdar ni črk č, š, ž ali pa presledkov! Spodnji naslov je gotovo napačen: Janez.Kovačič@guest.arnes.si. Še pravopisno opozorilo, zadnja pika na koncu prejšnjega e-naslova zaključuje stavek in ni del e-naslova; ta se nikoli ne konča s piko!

Večina e-naslovov je v obliki ime.primek@streznik.domena ali ime.primek@podjetje.domena.
Če za nekoga veste, da je zaposlen v Krki, je naslov najverjetneje oblike janez.novak@krka.si. Žal pa to znajo uganiti tudi programi, ki sestavljajo zbirko elektronskih naslovov, ki je največkrat namenjena pošiljanju neželene pošte.


Spletni poštni servisi ali pa administrator v vašem podjetju vam omogočajo, da si prvi del imena lahko izberete poljubno (če ime seveda že ni zasedeno): janez@podjetje.si, novakov.janez.ljubljana@gmail.com, px_34ch7.hh.o62@yahoo.com.

Primeri pravilnih naslovov:

 • abc@podjetje.si
 • Abc@podjetje.si
 • aBC@podjetje.si
 • abc.123@podjetje.si
 • 1234567890@podjetje.si
 • ime.priimek@podjetje.si

Napačni naslovi:

 • Abc.podjetje.si (manjka @)
 • Abc.@podjetje.si (pika ne sme biti zadnji znak pred @)
 • Abc..123@podjetje.si (dvojna pika)
 • A@b@c@podjetje.si (dovoljen je en znak @)
 • Janez.Kovačič@podjetje.si (nedovoljen znak č)

Elektronski naslov mora biti povsem natančen. Za razliko od običajnih poštnih storitev, kjer človeški poštar lahko napačen ali nepoplen naslov pravilno tolmači, pa to ne drži pri elektronski pošti. Na srečo se običajno vrne vsaj povratnica, ki nam sporoča, da omenjenega napačnega naslovnika ni moč najti.

Bodite natančni pri pisanju naslovov - v naslovu ni presledkov - na srečo jih imate običajno večino že v adresarju. Ker se lahko zgodi, da imata, npr. dva Janeza Novaka v isti domeni, je jasno, da ne moreta imeti oba naslova Janez.Novak@domena.si. Drugi ima lahko naslov Janez.Novak1@domena.si (dodana enka).