Računalniške komunikacije

Pri poglavju računalniške komunikacije in pri praktičnem izobraževanju si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

* znajo uporabiti storitve interneta.