OSNOVE TEHNOLOGIJE

ZNANOST - TEHNOLOGIJA - TEHNIKA

 

Znanost skuša razložiti dogajanja v naravi - tehnologija se narave polasti in jo izkorišča.

Funkcije znanosti so, da svet razlagajo - funkcije tehnologije so, da ga spreminjajo.

Tehnologija je sistematično uporabljanje znanstvenega in drugega organiziranega znanja pri praktičnih nalogah.

Tehnika je kombinacija različnih postopkov, ki jih uporabljamo pri izdelavi različnih proizvodov. Tehnologija omogoča različno uporabo tehnik oz. njihovo izpopolnjevanje.

Tako ločimo: tehniko preoblikovanja, tehniko odrezovanja, tehniko varjenja, ...

Eno tehniko lahko zamenjamo z drugo, tehnologijo pa je potrebno razviti ali ustvariti. Tehnologija spreminja faktorje v proizvodnem procesu, s tem pa vanj prinaša nove izkušnje.

Tehnologija zajema vse usposobljenosti in postopke za izdelavo, uporabo in delovanje koristnih stvari. Tehnologija je sestavljena iz serije tehnik.

Vsaka tehnika je povezana z vrsto značilnosti (značilnost proizvoda, uporaba materiala, obseg proizvodnje, komplementarni proizvodi in storitve).

Tudi gradivo v tem izboru je pripravljeno v smislu izboljšanja obstoječih gradiv in vnašanja tehnološkega napredka v študij tehnologije na višji strokovni šoli.

Tehnološki napredek, ki mu morajo vse tehnologije slediti, je posledica novega in izboljšanega načina izvajanja tradicionalnih nalog.

Tehnološkemu napredku pa mora slediti tudi izobraževanje.Od klasičnega pehanja do najsodobnejše računalniško integrirane proivodnje CIM