Komptence in cilji - Postopki spreminjanja materialov

Informativni cilji:

 

 • opiše pregled postopkov;
 • našteje osnove;
 • pozna toplotno obdelavo;
 • pozna toplotno-kemično obdelavo;
 • opiše namagnetenje;
 • opiše fotokemične postopki.

Formativni cilji:

 

 • opiše, skicira in razume postopke spreminjanja lastnosti materiala;
 • izbere primeren postopek spreminjanja lastnosti materiala;
 • določi parametre in režime postopka spreminjanja lastnosti materiala;
 • zbere ustrezno delovno sredstvo;
 • izračuna stroške spreminjanja lastnosti materiala.