Kromiranje

Kromiranje oziroma termokromiranje predstavlja toplotno kemično obdelavo jekla, pri kateri difundira krom na površino jekla. Kromiranje se izvede v glavnem v plinskih sredstvih, poznana pa so tudi trdna ali tekoča sredstva.

 

Najpogosteje se izvede kromiranje s pomočjo kromovega klorida ali kromovega jodida. Postopek poteka pri temperaturi 1000 do 1200 oC. Pri tej temperaturi sledi razpad klorida oz. jodida. Posledica je nastanek prostega kromovega atoma, ki difundira v jeklo. Tako se lahko obogati jeklena površina do 35 % Cr. Vsebnost kroma se pod površino hitro pade, tako da znaša pri debelini 0,1 mm le okrog 10 % (spodnja slika).

 


Uporaba kromiranja

Jekla, ki jih kromiramo, so nizko ogljična jekla z vsebnostjo titana do 0,5 % oziroma mangana do 4 %. Površina izdelka po kromiranju ne sme biti porozna in je zelo odporna proti koroziji in ognju.

Preverimo svoje znanje
Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Dopolnite manjkajoče besede:
Kromiranje oziroma termokromiranje predstavlja obdelavo jekla, pri kateri na površino jekla.
  

Vprašanja z več izbirami
Po kromiranju se obogati jeklena površina s kromom, ki zraste na površini:

a) do 35 % Cr, vsebnost kroma nato hitro pade.

b) do 35 % Cr, vsebnost kroma ne pade do 3 mm.