Literatura

 

 1. D. Zupančič: Označevanje materialov - Jekla in železove litine. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1998.
 2. M. P. Tonkovič. Gradiva. Novo mesto: Šolski center Novo mesto, 2003.
 3. S. Spaić. Fizikalna metalurgija: binarni sistemi, metalografija zlitin. Ljubljana:  Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo, 2000.
 4. A. Križman. Toplotna obdelava kovin: zbrano gradivo. Maribor: Tehniška fakulteta, Oddelek za strojništvo, 1994.
 5. J. Rodič. Orodna jekla za delo v vročem. 2002.
 6. H. Muren. /…/ [et.al.]. Strojnotehnološki priročnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1998.
 7. J. Puhar, J. Stropnik. Krautov strojniški priročnik. Ljubljana: Littera picta, 2001.
 8. Sodelavci Wikipedije, URL, Wikipedija, Prosta enciklopedija,
  http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=URL&oldid=1429643
  (pridobljeno: 26. maj 2008).
 9. http://www.kaldera.si/cgi- bin/stran.pl?id=3&izris=pisiHTML&templ=0&jezik=slo&st_strani=0 (pridobljeno: 26. maj 2008).