Površinsko utrjevanje

Površinsko utrjevanje jekla je postopek, pri katerem na izdelku utrdimo površinski sloj tako, da mu povečamo trdoto, medtem ko pa ostane sredina izdelka mehka in žilava.

Povšinsko utrjevanje na jeklih dosežemo:

  • s površinskim kaljenjem,
  • s cementiranjem,
  • z nitriranjem,
  • s karbonitriranjem,
  • z difuzijskim kromiranjem itd.

Površinsko utrjevanje se izvede na delih stroja, kjer je površina izpostavljena obrabi in hkrati mora biti sredina izdelka žilava. To so npr. izdelki, kot so: gredi, osi, zobniki itd. Površinsko utrjevanje izvedemo tudi v primerih, ko so izdelki izpostavljeni koroziji ali kemičnim vplivom.

Učinkovitost površinske obdelave je odvisna od:

  • aktivnosti sredstva (To je na primer: od sestave sredstva, temperature in pritiska pri katerem poteka utrjevanje.),
  • in difuzijske hitrosti utrjevalnega elementa v jeklu.

Difuzijsko hitrost elementa se označuje s koeficientom difuzije D in se jo izračuna z enačbo :

 

Količino pretoka elementa pa dobimo s pomočjo prvega Fickovega zakona, ki je podana s spodnjo enačbo.

S pomočjo poznanega difuzijskega koeficienta D in z znano difuzijsko globino lahko izračunamo čas, ki je potreben za difuzijo elementa v osnovno kovino po naslednji enačbi:

 

 

 

 

Preverimo svoje znanje
Več - izbirno
Površinsko utrjevanje jekla je postopek:
a) pri katerem na izdelku utrdimo površinski sloj tako, da mu povečamo trdoto, medtem ko pa ostane sredina izdelka mehka in žilava.
b) pri katerem izdelek utrdimo po celotnem preseku.Ikona poučevalne enote Vpisovanje manjkajočih besed

Učinkovitost površinske obdelave je odvisna od:

  • sredstva,
  • in utrjevalnega elementa v jeklu.
  

Vprašanje pravilno - nepravilno
Označite pravilen odgovor.


Količino pretoka elementa med difuzijo dobimo s pomočjo prvega Fikovega zakona.

Pravilno Nepravilno