Test - Postopki spreminjanja materialov

Več - izbirno
Katere kristalne modifikacije nastopajo pri segrevanju čistega?
Železo alfa, železo gama.
Železo delta.
Talina.Vprašanje pravilno - nepravilno
Ali velja trditev?


Oznaka pemenske točke za segrevanje je Ar.

Pravilno Nepravilno     
Več - izbirno
Mikrostruktura jekla z 0,2 % C je pri temperaturi 728 °C sestavljena iz:
perlita.
perlita in ferita.
cementita.Več - izbirno
Pri orodnih jeklih je nezaželjen:
perlit.
tercialni cementit.
sekundarni cementit.
ledeburit.Več - izbirno
Legirni elementi se raztapljajo v:
feritu.
avstenitu.
karbidu.Več - izbirno
Legirni elementi spreninjajo obliko diagrama Fe-Fe3C:
da.
ne.Več - izbirno
Izdelek je prekaljen,
če je zakaljen na površini.
če je zakaljen 5 mm pod površino.
če vsebuje 50 % martenzita na sredini izdelka.Več - izbirno
Legirne elemente dodajamo orodnim jeklom,
da povečamo trdoto pred kaljenjem.
da ugotovimo žilavost.
da povečamo globino zakaljene plasti po kaljenju.Več - izbirno
Kolebajoče mehko žarjenje poteka:
kratek čas.
je žarjenje, kjer temperatura niha okoli premenske točke Ac1.
je temperatura, ki se izvede pri 400 °C.Več - izbirno
Indukcijsko kaljenje se izvede:
z električno zanko, ki stoji, premika se izdelek.
z električno zanko, ki se giblje, stoji pa izdelek.
s frekvenco 50 Hz.Več - izbirno
Danes poteka segrevanje izdelkov za kaljenje v:
pečeh kurjenih z nafto.
električnih pečeh.
pečeh na plin.Več - izbirno
Temperaturo v pečeh za toplotno obdelavo se kontrolira:
s termometrom na osnovi termopara Ni-NiCr.
s termometrom na osnovi termopara Pt-PtRh10.
na izhodu iz peči.Ikona poučevalne enote Vpisovanje manjkajočih besed
Vstavite manjkajoče besede.
Prva stopnja popuščanja je pri 200 °C, pri tem razpade martenzit v martenzit in eta.
  

Več - izbirno
Pri cementiranju se uporablja cementacijska sredstva, ki naogljičujejo preko:
trde faze.
plinaste faze.
tekoče faze.Vprašanje pravilno - nepravilno
Označite pravilen odgovor.


Po nitridiranju se izvede kaljenje.

Pravilno Nepravilno     
Več - izbirno
Po kaljenju v solnih kopelih se obvezno izvede še naknadno popuščanje:
da,
ne.