Test - toplotna obdelava jekel

Vprašanja z več izbirami
Homogenizacijsko žarjenje se izvede:
pred hladnim valjanjem.
pred vročim valjanjem in kovanjem.
pred kaljenjem.Vprašanja z več izbirami
Segrevanja pri normalizacijskem žarjenju poteka:
počasno.
hitro.
je okrog 250 °C/uro.Vprašanja z več izbirami

Pri mehkem žarjenju je temperatura žarjenja podana z enačbo:

Enačba velja za:

legirana jekla.
srednje legirana jekla.
ogljikova jekla.
močno legirana jekla.Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Vstavimo manjkajoče besede:
Mehko žarjenje se izvaja pri evtektoidnih in nadevtektoidnih jeklih pred z namenom, da dobimo najugodnejšo strukturo tj. . To je posebno pomembno pri nadevtektoidnih jeklih, ki vsebujejo . S pomočjo mehkega žarjenja dosežemo, da ta cementit razpade v zrnati cementit, ki po kaljenju ne povzroča krhkosti jekla.
  

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Vstavimo manjkajoče besede:
S pomočjo mehkega žarjenja dosežemo, da cementit razpade v , ki po kaljenju ne povzroča .
  

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Vstavimo manjkajoče besede:
Med olji je najboljše kalilno sredstvo olje, ki je zelo drago in se redko uporablja. V glavnem se uporablajo mineralna olja, ki morajo imeti pravilno viskoznost in vrelišče. Med uporabo se olje , zato dobi barvo. Olje je za kaljenje jekel.
  

Vprašanja z več izbirami
Dvojno kaljenje pri cementiranju se izvede zato:
da se s prvim kaljenjem zmanjša velikost kristalnih in raztopi sekundarni cementit.
da se z drugim kaljenjem dobi martentit na površini izdelka.
da se z drugim kaljenjem dobi martenzit po celotnem preseku izdelka.Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Vstavimo manjkajoče besede:

Ključ do zadovoljstva pri postopku toplotne obdelave jekla predstavljajo:

  • dobro izdelana izdelka.
  • dobro .
  • pravilno izvedena .
  

Ikona poučevalne enote Dopolnjevanje
Vstavimo manjkajoče besede:

Površinsko utrjevanje na jeklih dosežemo:

  • s .
  • s .
  • z .
  • s .
  • z .