CILJI - PREDSTAVITVE

V poglavju Predstavitve bomo spoznali:

  • kako izdelati predstavitve za prikaz z uporabo različnih postavitev diapozitivov,
  • poznati in razumeti uporabo različnih oglednih načinov,
  • določiti elemente in obliko glavnega diapozitiva,
  • vstavljanje besedila, slik, podob, tabel in ostalih elementov v predstavitev,
  • vstaviti animacijske učinke v predstavitev,
  • postopek oblikovanja elementov predstavitve.Cilji:

  • Ustvarja, odpira, spreminja in shranjuje predstavitve;
  • izbere izdelano oblikovno podobo in jo prilagodi lastni predstavitvi;
  • izdela in spreminja elemente in lastnosti glavnega diapozitiva;
  • izdela in spreminja projektne predstavite z vsemi elementi.