DODAJANJE TABEL IN GRAFIKONOV

V poglavju Dodajane tabel in grafikonov bomo spoznali:

  • kako dodati stran s tabelo,
  • dodajane strani z grafikonom,
  • vstavljanje grafikona iz programa Excel,
  • organizacijski grafikon.

Cilji:

  • doda tabele in grafikone v predstavitev;
  • vstavi grafikon iz programa Excel;
  • vstavi organigram v predstavitev.