PREDSTAVITVE - MICROSOFT POWERPOINT

V poglavju Predstavitve se bomo seznanili z izdelavo in oblikovanjem elektronske predstavitve (računalniške presojnice) s programom Mikrosoft PowerPoint. Naučili se bomo, kako enostavno izdelamo kakovostno in uspešno predstavitev. Naučili se bomo izdelati gradivo za poslušalce, predstavitev izpisati na papir in prikazati poslušalcem.

S programom za predstavitve Microsoft PowerPoint se bomo naučili:

- Uporabe oken, menijev, pogovornih oken in gumbov,

- Odpiranja, shranjevanja in zapiranja predstavitev,

- Izdelave in urejanje predstavitev:

 • Vstavljanja in brisanja diapozitivov
 • Dodajanja besedila diapozitivom
 • Oblikovanja besedila
 • Dela z različnimi pogledi,

- Uporaba različnih izgledov diapozitivov,

- Izdelave in urejanja organizacijskega grafikona,

- Izdelave grafičnih objektov:

 • Risanja in urejanja objektov
 • Označevanja diapozitivov
 • Dodajanja slik,

- Izdelave in zagona predstavitve (Slide Show),

- Tiskanja predstavitev.

Osnovna terminologija:

 • Predstavitev je več med seboj združenih diapozitivov (Slide), s pomočjo katerih predstavimo informacije.
 • Diapozitiv je posamezna stran predstavitve. Vsaka stran vsebuje različne tipe objektov. Na eni strani združujemo naslove, besedila, grafikone, slike in druge grafične dodatke.
 • Clip Art je pripravljena zbirka grafičnih simbolov, ki jih lahko dodamo v diapozitive.
 • Predloga je vnaprej pripravljena zbirka vzorcev diapozitivov (Master Slide) z barvnimi in oblikovnimi nastavitvami. Predloge lahko uporabljamo pri pripravi nove predstavitve ali pri spremembi stare predstavitve.
 • Predstavitev (Slide Show) izvajamo ročno ali samodejno. Predstavitev lahko opremimo za različnimi prehodi med diapozitivi.