RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Splošni cilji:

 

 

 

Predmetno-specifične kompetence

 

 

 

Doseči želimo informacijsko pismenost udeležencev izobraževanja

• se usposobi za uporabo računalnika na delovnem mestu,
• spozna in zna uporabiti aktualno orodje za urejanje besedil, delo z elektronsko preglednico, podatkovno zbirko in elektronsko predstavitev,
• spozna in zna uporabiti internet za iskanje podatkov, elektronsko pošto in prenašanje datotek,
• spozna vrednote kot so natančnost, občutek za varčnost in osebno odgovornost,
• se usposobi za uporabo strokovne literature in ažurnega spremljanja informacij.

 

• usposobi računalnik in zna namestiti programsko opremo,
• zna izdelati strokovno poročilo,
• zna pripraviti računalniško podprto predstavitev,
• zna uporabiti elektronsko preglednico za spremljanje podatkov, optimizacijo in grafično predstavitev podatkov,
• zna snovati preprostejšo podatkovno zbirko ter manipulirati s podatki ter jih v obrazcih in poročilih predstaviti,
• zna uporabiti storitve interneta.

Glavna poglavja

1. KONCEPTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

2. OSNOVE DELA NA RAČUNALNIKU

3. UREJANJE BESEDIL

4. UREJANJE PREGLEDNIC

5. PREDSTAVITVE

6. PODATKOVNE ZBIRKE

7. RAČUNALIŠKE KOMUNIKACIJE


 Free Hit Counter
Število obiskov strani