Vizitka

Podatki o šoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki o projektu

 

 

 

 

Člani projektnega tima

Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

matična št.: 5258782
ID DDV: SI68565127
TRR: 01100-6030703433

Pogodba št. 3311-08-297048 o sofinanciranju projekta Kompetenčno zasnovana egradiva za višješolske študijske programe

Vrednost pogodbe: 85.520€

odgovorna oseba: direktor Štefan David, univ.dipl.inž.
skrbnik pogodbe: Tomaž Pintarič, univ.dipl.inž.
koordinatorica: Marjana Šporar, univ.dipl.oec.urednik gradiv: Tomaž Pintarič

Avtorji gradiv in postavitev

Dr. Marica Prijanovič Tonkovič
Martin Kambič
Štefan David
Marjan Hočevar
Aleš Cvelbar
Janez Čurk
Andrej Jakobčič
Tanja Jerič
Elizabeta Pintarič

Recenzija

dr. Zdenko Medveš
Darko Mali